Home / Dự án

Dự án

Cung cấp khóa giáo cho Công ty Kiến Tuấn

Để đáp ứng nhu cầu xây dựng của Công ty Xây dựng Kiến Tuấn, chúng tôi đã cung cấp khóa giáo D48 với số lượng hơn 2000 chiếc. Đây là đơn hàng thứ 2 của công ty Kiến Tuấn , sau đơn hàng mua cây chống đứng với công ty …

Read More »